Regulamin | Po Sukces Na Szpilkach

Regulamin

1. Właścicielem strony Po Sukces Na Szpilkach i osobą sprzedającą e-booka jest Katarzyna Głąb prowadząca działalność gospodarczą MultiConsulting Katarzyna Głąb o numerze NIP 6372137135, zwana dalej Sprzedającym

2. Kupujący to użytkownik strony decydujący się na zakup e-booka

3. Sprzedający wykonuje swą pracę w sposób zdalny, wszelki kontakt dotyczący zakupu e-booka lub płatności możliwy jest pod adresem kontakt@posukcesnaszpilkach.pl. W wyjątkowej sytuacji sprzedający może udostępnić Kupującemu inny sposób kontaktu

4. Kupujący może skorzystać z kodu zniżkowego, jeśli takowy posiada. Kod należy aktywować wpisując go w okienko Kod zniżkowy i potwierdzając przyciskiem OK

5. Kupujący zobowiązany jest do wpisania swoich danych (imię i adres mailowy) przy dokonywaniu zakupu, jako że dane te są niezbędne do obsługi płatności przez operatora

6. Kupujący ma możliwość wybrania jednej z czterech możliwych opcji zakupu (format PDF, ePUB, MOBI lub jednoczesny zakup wszystkich formatów) oraz jednego z dwóch serwisów obsługujących płatności

7. Po kliknięciu przycisku Przejdź do płatności Kupujący zostanie przekierowany do strony umożliwiającej wybór sposobu zapłaty

8. Każdy ze sposobów płatności pozwala na ekspresową realizację przelewu lub obciążenia karty bankowej, dzięki czemu w momencie zakończenia transakcji operator przesyła informację do strony, na podstawie której strona może automatycznie udostępnić link do pobrania zakupionego e-booka

9. Kopia zakupionego e-booka przesłana jest również na maila, który Kupujący podał wypełniając formularz zakupu

10. W przypadku dokonywania płatności poza godzinami pracy wybranego banku, księgowanie nastąpi natychmiast po wznowieniu pracy banku i wtedy też zamówienie zostanie zrealizowane

11. Wszystkie informacje o transakcjach z operatorem zapisywane są w historii, nie ma więc możliwości zajścia pomyłki podczas procesu płatności; dzięki historii administrator może sprawdzić w każdej chwili status transakcji i wyjaśnić wszelkie wątpliwości

12. W przypadku błędu po stronie operatora, transakcja zostaje wznowiona najszybciej jak jest to możliwe przez tegoż samego operatora. Procesy przeprowadzania transakcji i reklamacji są opisane w osobnym regulaminie operatora. Zobacz: Regulamin Przelewy24 lub Regulamin DotPay

13. Decydując się na zakup e-booka Kupujący akceptuje powyższy regulamin, a tym samym rezygnuje z prawa do zwrotu i reklamacji zakupionego towaru