nieprofesjonalne-zachowania

Dorota Mastalska w trakcie wywiadu do programu W Poszukiwaniu Sukcesów