Polityka prywatności | Po Sukces Na Szpilkach

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE INTERNETOWYM WWW.POSUKCESNASZPILKACH.PL

§ 1. Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu https://posukcesnaszpilkach.pl/ oraz przynależnych subdomen zapis.posukcesnaszpilkach.pl/.

2. Administratorem Serwisu jest MultiConsulting Katarzyna Ross,  NIP 6372137135,  ul. Sosnowa 12/68, 32-310 Klucze

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych zostały opracowane wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy je i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych.

§ 2. Ochrona danych osobowych

1. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody wyrażanej przez Użytkownika.

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje dotyczące takich danych jak imię i adres mailowy
 2. Poprzez gromadzenie plików “cookies”, wymagających (patrz § 4. Polityka plików cookies)
 3. Poprzez publikację opinii i rekomendacji Klientów i Użytkowników wysyłanych do dobrowolnie do Administratora serwisu

3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu udostępnienia Użytkownikowi konkretnego materiału bądź zapisania go na listę zainteresowanych określonym wydarzeniem np. kursem online.

4. Użytkownik pobierający konkretny materiał lub zapisujący się na dowolną listę każdorazowo zgadza się również na dołączenie do głównej listy mailingowej, a co za tym idzie wyraża zgodę na regularną wysyłkę newslettera. Informacja na ten temat jest zawarta pod każdym formularzem zapisu.

5. Opinie i rekomendacje publikowane w serwisie https://posukcesnaszpilkach.pl/ i na subdomenach http://zapis.posukcesnaszpilkach.pl zawierają imię i nazwisko, a także w niektórych przypadkach zdjęcie i adres strony firmowej Użytkownika. Wszystkie te dane, wraz z treścią opinii publikowane są za wyraźną zgodą Użytkowników i pozostają na stronie do momentu usunięcia konkretnej oferty lub na prośbę Użytkownika.

6. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz konkretnych usług wynikających z jego działalności. W niektórych przypadkach oznacza to powierzenie danych zewnętrznym serwisom (patrz § 3. Współpraca z innymi serwisami i zbiór danych).

7. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Administratora, wskazane jest zaakceptowanie polityki prywatności i regulaminu.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i rezygnacji z przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Może to zrobić klikając w odpowiedni link znajdujący się w każdym wysyłanym newsletterze. W celu modyfikacji danych Administrator prosi o wysłanie wiadomości z informacją o zmienionych danych.

10. Dane przechowywane są przez Administratora tak długo, dopóki Użytkownik nie dokona rezygnacji z subskrypcji newslettera.

11. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Użytkownik będzie informowany w sposób widoczny i zrozumiały.

12. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis https://posukcesnaszpilkach.pl/. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zaleca się zapoznać.

§ 3. Środki ochrony danych osobowych

1. Administrator stosuje następujące środki ochrony danych osobowych:

 1. Certyfikat SSL
 2. Bieżąca aktualizacja wtyczek w serwisie WordPress
 3. Podwójne potwierdzenie zapisu na newsletter w serwisie MailerLite (tak zwany Double opt-in)
 4. System Disqus w posiadający funkcję blokowania komentarzy zawierających linki
 5. Współpraca z serwisami przestrzegającymi zasad RODO
 6. Aktywny program antywirusowy Kaspersky Internet Security

§ 4. Współpraca z innymi serwisami i przetwarzanie danych

1. Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane osobom trzecim w celu pełnej realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem (Klientem). Administrator wskazuje, że powierzył przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. MyDevil.net – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 2. MailerLite – w celu korzystania z systemu mailingowego Mailerlite, służącego do przesyłania newslettera,
 3. Fakturownia.pl  – w celu korzystania z systemu Fakturownia.pl, w ramach którego generowane i wysyłane są faktury dokumentujące zakupy dokonane za pośrednictwem Serwisu,
 4. Biuro Rachunkowe „Total” Agata Jurczyk, ul. Zawierciańska 4, 32-310 Klucze, NIP: 6370004973 – w celu prowadzenia spraw rozliczeniowo – księgowych,
 5. PayPro – w celu związanym ze świadczeniem usług płatniczych,
 6. PayPal – w celu związanym ze świadczeniem usług płatniczych

§ 5. Polityka plików cookies

1. Pliki cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer

2. Dzięki plikom cookies Administrator Serwisu jest w stanie ocenić realne zainteresowanie swoim Serwisem, może lepiej poznać oczekiwania i preferencje Użytkowników, zrozumieć sposób w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu oraz korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, może udoskonalać Serwis czyniąc go lepiej dostosowanym do potrzeb Użytkowników.

3. Cookies wykorzystywane są w celu:

 1. Dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika
 2. Optymalizacji korzystania z Serwisu,
 3. Tworzenia statystyk za pomocą serwisu Google Analytics
 4. Retargetowania reklam przy pomocy Pixela Facebooka
 5. Zbierania komentarzy Użytkowników przy pomocy Disqus
 6. Utrzymania sesji Użytkownika
 7. Dostarczania Użytkownikowi odpowiednich treści reklamowych

4. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy świadczenia usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych i Prawa telekomunikacyjnego.

5. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Administratora, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych Administratora w urządzeniu końcowym Użytkownika.

7. Zmiana ustawień Cookies może w przyszłości spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, w szczególności w działaniach wymagających logowania. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

8. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).

9. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

10. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Administratora i wchodzi w życie z dniem 25.05.2018 r. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.

2. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

4. W sprawach nie uregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego, Ustawy ochrony danych osobowych, Ustawy świadczenia usług drogą elektroniczną.

W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności Administrator pozostaje do dyspozycji Użytkownika – dane kontaktowe można znaleźć w zakładce – KONTAKT I WSPÓŁPRACA.